Prawo cywilne

Prawo cywilne

W swojej praktyce adwokackiej podejmuje się spraw z zakresu wielu gałęzi prawa. Moją główną specjalizacją jest prawo cywilne. Dziedzina ta obejmuje normy i przepisy prawne dotyczące prawie wszystkich aspektów naszego życia. Zarówno tych związanych z życiem prywatnym, jak i zawodowym czy społecznym.  Dlatego też istnieje wiele sytuacji życiowych, w których potrzebna może być porada adwokata. Jako doświadczony i wysoko wykwalifikowany prawnik oferuję Państwu kompleksową pomoc prawną w tego typu sprawach.

Wśród spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych przez mnie są sprawy spadkowe oraz dotyczące ochrony dóbr osobistych czy podziału majątku. Zajmuję się też:

  • umowami cywilnoprawnymi,
  • ochroną dóbr osobistych,
  • sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
  • sprawami związanymi z zapisem i zachowkiem,
  • sporami dotyczącymi ważności testamentu,
  • sprawami o podział majątku,
  • sprawami o zasiedzenie,
  • najmem i dzierżawą,
  • księgami wieczystymi i hipotekami,
  • sprawami o ubezwłasnowolnienie.

Więcej o umowach cywilnoprawnych

Oprócz udzielania porad prawnych oraz reprezentowania klientów przed sądami różnego rodzaju oferuję również sporządzanie umów cywilnoprawnych. Zasady ich zawierania regulują zapisy Kodeksu Cywilnego. Najogólniej rzecz ujmując, w umowie cywilnoprawnej zawarte zostają warunki zaakceptowane przez obie strony umowy. Umowa cywilnoprawna nie może łamać, rzecz jasna, obowiązującego prawa. Ten rodzaj umów jest stosowany m.in. na rynku pracy – do grupy umów cywilnoprawnych zaliczane są umowy o dzieło i umowy zlecenie. Dobrowolne umowy cywilnoprawne są również zawierane np. przy udzielaniu pożyczek. Kodeks Cywilny przewiduje różne tryby ich zawierania: tryb ofertowy, aukcję lub przetarg albo negocjacje. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych następuje poprzez ich wypowiedzenie lub przez zawarcie odpowiedniej umowy rozwiązującej.

Mogę zapewnić, że każdy klient trafiający do mojej kancelarii uzyska należytą pomoc w zakresie prawa cywilnego.

youtube logo