Oferta

Obsługa prawna

Celem działalności mojej kancelarii adwokackiej jest kompleksowa obsługa prawna firm i osób prywatnych. W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzą m.in. konsultacje prawne oraz reprezentowanie klientów przed sądami różnego szczebla. Pomagam również w sporządzaniu różnego rodzaju umów, pism procesowych oraz korespondencji z organami administracji państwowej.

Prawo cywilne

Specjalizuję się w prawie cywilnym. Prowadzę sprawy spadkowe oraz sprawy dotyczące zapisu i zachowku czy podziału majątku. Współuczestniczę w rozwiązywaniu sporów związanych z ważnością testamentu. Udzielam pomocy prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych i spraw o ubezwłasnowolnienie.

W szczególności zajmuję się:

 • umowami cywilnoprawnymi,
 • ochroną dóbr osobistych,
 • sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • sprawami związanymi z zapisem i zachowkiem,
 • sporami co do ważności testamentu,
 • sprawami o podział majątku,
 • sprawami o zasiedzenie,
 • najmem i dzierżawą,
 • księgami wieczystymi i hipotekami,
 • sprawami o ubezwłasnowolnienie.
oferta

Prawo rodzinne

W ramach mojej działalności podejmuję się pomocy na gruncie prawa rodzinnego. Świadczę obsługę w sprawach dotyczących zmian relacji między małżonkami, również na gruncie finansowym. Pomagam uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi.

Sprawy na gruncie prawa rodzinnego:

 • ustanawianie rozdzielności majątkowej,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalanie kontaktów z dziećmi,
 • alimenty.

Prawo gospodarcze

Zajmuję się również sprawami z zakresu prawa gospodarczego, w tym tworzeniem i rejestrowaniem spółek czy egzekucją wierzytelności. Moja pomoc obejmuje:

 • sprawy gospodarcze,
 • tworzenie spółek i ich rejestrowanie,
 • sporządzanie umów,
 • formułowanie wezwań do zapłaty i dochodzenie należności na drodze sądowej,
 • egzekucję wierzytelności.

Prawo pracy

W ostatnich latach coraz więcej pojawia się spraw wywodzących się z prawa pracy, których problematyka dotyczy:

 • godzin nadliczbowych,
 • mobbingu,
 • wypowiedzeń,
 • odszkodowań,
 • przywróceń do pracy.

Prawo karne

Na gruncie prawa karnego podejmuję się zarówno obrony oskarżonych i podejrzanych, jak i reprezentacji pokrzywdzonych. W ramach tych działań udzielam pomocy prawnej oraz pomagam w sporządzaniu pism procesowych.

Moja oferta w zakresie prawa karnego obejmuje:

 • obronę podejrzanych i oskarżonych,
 • reprezentację pokrzywdzonych,
 • pomoc prawną,
 • sporządzanie i wnoszenie:
  • zażaleń,
  • apelacji,
  • kasacji,
  • prywatnych aktów oskarżenia,
  • wniosków o odroczenie wykonania kary.

Prawo administracyjne

Reprezentuję strony przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi we wszelkich sprawach związanych z prawem administracyjnym.

Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią prawną w Rzeszowie, oferuję Państwu pomoc we wszystkich aspektach prawnych.

youtube logo